Grains Heatmap

ZOU9
Oats
+0.93%
ZCU9
Corn
+0.21%
ZLU9
Soybean Oil
+0.18%
ZSU9
Soybeans
+0.03%
ZMU9
Soybean Meal
-0.03%
ZRU9
Rough Rice
-0.05%
ZWU9
Wheat
-0.16%

-0.16% 
                             
 +0.93%